Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Dzisiejszego poranka uroczyście, bo podczas apelu, przywitaliśmy Panią Teresę Fierkowicz, która wczoraj otrzymała niezwykłe wyróżnienie. W Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odebrała z rąk pana Ministra Dariusza Piontkowskiego dyplom i tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Nagrodę tę otrzymują osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się w pracy edukacyjno-wychowawczej w kontekście upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Dziś Pani Tereska otrzymała z rąk pani Dyrektor Renaty Simińskiej gratulacje, kwiaty oraz upominek. Do wyrazów uznania dołączyli nauczyciele oraz uczniowie, nagradzając bohaterkę dzisiejszego dnia gromkimi brawami i wyśpiewanymi życzeniami stu, a nawet dwustu lat. Jesteśmy dumni, że w naszym gronie mamy tak wyróżnionego nauczyciela.

Pin It